Оглашавање

Како остварити пословну сарадњу са Нижњим Новгородом

Основни циљ рада «Центра за пословну сарадњу са Републиком Српском» у Нижњем Новгороду је унапређење привредне сарадње међу привредним субјектима из Нижњег Новгорода и Републике Српске. Привредницима из Р.С се даје квалитетна подршка за излазак на тржиште Нижегородске регије, врше се услуге повезивања са пословним партнерима из Н.Н, обезбјеђује се равноправно учешће на тендерима и пружају се консалтинг услуге. Са друге стране «Центар» врши повезивање потенцијалних инвестиција из Нижњег Новгорода са партнерима у Р.С. који могу да предложе квлитетне инвестиционе пројекте.

У вези са тим, «Центар привредне сарадње» RS-RF.ru и «Међународна иновациона агенција» предлажу услуге комплексног пословног и информационог вођења пројеката за пословне партнере из Русије и Републике Српске.

Сва информација објављује се на руском и српском језику и презентује се у међународним привредним круговима. Истовремено обезбјеђује се вођење пројекта на свим етапима његове реализације.

Домен нашег пословног утицаја остварује се међу најрепрезентативнијим пословним субјектима Нижегородске области и Републике Српске, који су заинтересеовани у улагања у нове пројекте, добијање конкурентно способних производа и услуга, и оријентисани на узајамно освајање тржишта нижегородске области и Р.С.

Клијент је дужан да кроз «Центар» представи бизнис план у којем је означен основни вид дјелатности привреднога субјеката и намјеру у коме ублику и форми жели да оствари пословну сарадњу на територији Нижегородске регије.

Комплексно информационо праћење пројекта подразумјева:

  • писање и објављивање аналитичких материјала с описом пројекта или интервијуа са његовим аутором;
  • писање и објављивање новости везаних за пројекте;
  • уношење информација о пројекту у базу, која се објављује на сајту;
  • слање информација о пројекту, подписницима сајта; објављивање линкова које се тичу пројекта у професионалним срединама најпопуларнијих друштвених мрежа, укључујући међународну пословну мрежу LinkedIn;
  • објављивање на сајтовима рекламних банера наручиоца;

Пословно праћење пројекта такође укључује обавезно доношење до клијента пуне информације о свим интересовањима пословних партнера о пројекту  и пружање посредничких услуга у остварењу пословних контаката. Приликом изласка на тржиште Нижегородске регије «Центар» пружа пуну правну и информациону подршку и руководи цијелим процесом до његове потпуне реализације.

Пружање услуга остварује се на договорној основи и подразумјева абонентско праћење клијента у оквиру уговора о услужној дјелатности на временски период од три мјесеца до године дана. У зависности од временског периода и врста пружања пословних услуга финасијска надокнада износи од 1000,00 до 3000,00 еура.

Ми смо такође спремни укључити у уговор по вођењу пројекта допунске услуге, које подразумјевају организацију и учешће у пословним преговорима, проналазак потенцијалних партнера.

Сарадњу и подршку у раду са органима власти и локалних самоуправа, друштвеним организацијама, организације округлих столова, семинара и конференција, а такође и других догађаја по иницијативи наручиоца.

Центар предлаже и маркетиншке услуге и рекламне информације на сајту  www.rs-rf.ru за заинтересоване компаније.

Наручилац даје основну информацију рекламног садржаја, на основу које сарадници сајта у веома кратком временском периоду предлажу конкретне приједлоге рекламног производа.

Финасијска надоканда рекламних услуга на сајту сайте www.rs-rf.ru зависи од величине рекламнога садржаја и временског периода за који се наручилац одлучује (150′-500 еура). Ракламни материјал може да се рекламира 1,3,6 мјесеци и годину дана.