Поздрав директора Центра «Руско-Српски Диjалог» Jевгениjа Осенкова

Драги пријатељи!

 

Т

екст бу

Директор
Центра медународне сараднье
«Руско-Српски Диjалог»
J.В. Осенков