Počeo je rad probne verzije sajta Kluba «Rusko-srpski dijelog»

Po rečima autora sajta Evgenija Osenkova o ovoj ideji je razmišljao već godinama, a posljednju godinu je posvetio aktivnom radu nad sajtom. Adresa sajta dialogs.ru 

Klub «Rusko-srpski dijelog» je napravljen za sve one koji su zainteresovani odnosima između srpske i ruske kulture, kao prostor za komunikaciju i razvoj potencijala i veza između Rusije i Srbije u raznim sferama delatnosti.

Na ovom sajtu možete

  • dobiti informacije o događajima i novostima iz života kluba i poučestvovati u događajima,
  • saznati o radu Kluba, njegovim ciljevima i zadacima.
  • upoznati se sa partnerima kluba,
  • proičitati o matrijalima vezanim za srpsku tematiku Kluba.