Бесплатно образовање на НГЛУ за студенте из Републике Српске

Нижегородски државни лингвистички универзитет Н.А. Доброљубова, регрутуjе стране студенте за бесплатно образовање и школовање на основу издвајања из федералног буџета у оквиру квоте утврђене декретом Владе Руске Федерациje бр. 891 од 8. октобра 2013. године «О успостављању квоте за образовање страних држављана и лица без држављанства у Руској Федерацији за 2018/ 2019 школску годину». У оквиру учења студентима се обезбеђују следеће погодности:

1. бесплатно учење на програму виших студиja и мастера;

2. смjeштаj и

3. државне стипендиje Руске Федерациje;

Број буџетских мјеста у 2018/2019 школској години:

Више образовање:

— Међународни односи: бр. мјеста 25
— Стране регионалне студије (одсјек кинеског језика) — бр. мјеста 20
— Оглашавање и ПР — бр. мјеста 10

Педагошко образовање (учење страног језика): 

— Филологија — бр. мјеста 25
— Лингвистика — бр. мјеста 30

Мастер:

— Филологија — бр. мјеста 15
— Лингвистика — бр. мјеста 15
— Историја — бр. мјеста 15

Програми додатног образовања:

Руски језик као страни језик (смјер обуке: филологија) — 1 академска година (10 мjесеци)

Аналитичка методологије подучавања руског као страног језика (смjер обуке: филологија) — 1 мjесец

Лично оријентисана технологија у настави руског језика као страног језика (смjер обуке: филологија) — 1 мjесец

Иновативна технологија у настави руског језика као страног језика (смjер обуке: филологија) — 1 мjесец

Превод и превођење (смјер обуке: лингвистика) — 10 мjесеци

Специфичност међукултурних управљања у руским предузећима (смјер обуке: менаџмент) — 1 мјесец

Географија руског туризма (смјер обуке: туризам) — 1 мјесец.

За учествовање у програму уписа страних студената на универзитет НГЛУ Доброљубова потребно je контактирати:

Амбасада Руске Федерације у Босни и Херцеговини (Сарајево):
   — Ивљева Анна Владимировна, трећи секретар Амбасаде тел: (8-10-387-33) 033/668-147, e-mail: russembbih@bih.net.ba

Нижегородски државни лингвистички универзитет Доброљубова:
   — Колобова Светлана Анатолиевна, професор, e-mail: dipin2012@mail.ru
   — Макшанцева Наталија Вениаминовна, професор, e-mail: makshan@lunn.ru

ВАЖНО: Рок пријаве на НГЛУ Доброљубова је до 1 марта 2018. године.