Центар међународне сарадње «руско-српски дијалог» пушта у рад издавачки пројекат

У његовим оквирима ће бити , објављене књиге,брошуре и друга литература у оквирума балканске тематике. Ако сте аутор, ви такође можете учествовати у датом пројекту.

Годишње, два пута у години, овде ће бити одабрана два књижевничка дјела или збирке пјесама.За објављивање бесплатне ауторевe основе ( гарантованое или партнерское финансирање). Слати свој захтјев с рукописом на адресу: dialogrs@mail.ru
Такође планира се публикација књига на комерцијалној основи. Такође по том питању се можете обратити на ову адресу.