Komentar Ambasade Rusije u BiH od 4. oktobra 2019. godine

«U vezi sa nastavkom tumačenja stava Rusije u vezi sa euroatlantskim integracijama BiH hteli bismo konačno razjasniti ovo pitanje. Naglašavamo da se Rusija nikada nije miješala u unutrašnje stvari BiH, niti imala i nema takve namjere. U takvim kategorijama ne radimo u principu, poštujemo suverenu volju naroda».

«Istovremeno, sa žaljenjem bilježimo neprekidljive pokušaje uvlačenja naroda BiH u orbitu vojno-političke sjevernoatlantske alijanse.

Željeli bismo skrenuti pažnju na činjenicu da svi koji su upoznati sa realnom situacijom u savremenoj BiH mogu videti da nema ni znakova konsenzusa u lokalnom društvu u pogledu članstva u NATO-u.

Očito je da se jedan od konstitutivna naroda države protivi članstvu u ovom vojnom bloku, nije zaboravio malignu ulogu koju je Alijansa odigrala tokom sukoba u BiH i na Kosovu 1995. i 1999. godine, protivi se integraciji u NATO, što je, sa tačke gledišta logike i zdravog razuma je sasvim razumljivo.

Sigurni smo da je vještačko uvlačenje BiH u euroatlantsku orbitu potkopava unutrašnju političku stabilnost, stvara ovdje nove podjele, te je u suprotnosti sa logikom Dejtonskog mirovnog sporazuma u kojem je predviđeno donošenje vitalnih odluka isključivo na temelju konsenzusa između tri konstitutivna naroda».