O master klasama ruskog jezika u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini, na bazi vodećih univerziteta u Sarajevu, Istočnom Sarajevu i Mostaru, održane su radionici na temu «Neke značajke učenja ruskog kao stranog jezika: teorija, praksa, savrjemeni trendovi».

Master klasovi ruskog jezika je organizovala Ruska humanitarna misija uz podršku Ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini i udruženja za proučavanje ruskog jezika u BiH.