Konkurs besplatnog studiranja u Rusiji u 2019./2020. školskoj godini

Pozivamo državljane Bosne i Hercegovine, lica bez državljanstva i sunarodnjake u BiH na studiranje u Rusiji u 2019./2020. školskoj godini na ruskim federalnim ustanovama srednjeg stručnog, visokoškolskog i dodatnog stručnog obrazovanja prema odluci Vlade Ruske Federacije br. 891 od 8. oktobra 2013. g. „O izdvajanju kvota za studiranje stranih državljana i lica bez državljanstva u Ruskoj Federaciji“. Konkurs za besplatno studiranje u Rusiji se sastoji od dvije etape.

Prva etapa

Odabir kandidata u Bosni i Hercegovini sprovodi specijalna Radna grupa Ambasade Ruske Federacije. Kompleti dokumenata koje se šalje preko internet portala http://russia.study Ambasada prima najkasnije do 22. februara 2019. godine kako bi te aplikacije stigle na vrijeme u „Rossotrudničestvo“ radi održavanja druge etape odabira. Nakon razmatranja dokumenata Radna grupa Ambasade ima pravo u slučaju neophodnosti da pozove kandidata u Ambasadu na kvalifikacione ispite i/ili intervju.

Kopije svih dokumenata moraju imati notarialno ovjereni prijevod na ruski jezik kod sudskog tumača. Nepotpuni kompleti i dokumenti, koji nemaju prijevod kod sudskog tumača, neće biti razmotreni.

Druga etapa

Dalji odabir svakog pojedinog kandidata vrše obrazovne ustanove Rusije uz učešće Ministarstva obrazovanja i nauke na osnovu dobijenih dokumenata.

Stipendija obuhvata:

  • Besplatno studiranje po programima na sljedećim nivoima:

srednje stručno obrazovanje, osnovni, master studij, specijalistički program (5 godina), postdiplomske studije (aspirantura, internatura, ordinatura, doktorantura), dopunsko profesionalno obrazovanje (stažiranje, stručno usavršavanje)

  • Dobijanje stipendija nezavisno od ocjena u studiranju
  • Stanovanje u studentskom domu po povoljnim cjenama

Ostale troškove snosi kandidat samostalno (hrana, medicinsko osiguranje, troškove boravka u gradu i sl.).

Radi učešća u prvoj etapi konkursa zainteresovani kandidati moraju se registrovati u internet sistemu prijavljivanja http://russia.study i aploadovati sljedeće skenirane dokumente uz njihove prijevode na ruski jezik:

1) Popunjeni upitnik (anketa) sa nalijepljenom fotografijom u bojiU slučaju da pitanja koja su obilježena kao obavezna za popunjavanje nisu popunjena, Ministarstvo obrazovanja i nauke neče primiti takve dokumente. Upitnik se popunjava na sajtu, zatim štampa, potpisuje od strane kandidata, skenira i aploaduje u sistem u namijenjenom polju za dokumente (Radi štampanja upitnika je neophodno ući u odsjek „Personal data“/ „?????? ??????“, pritisnuti dugme „Štampanje aplikacije“ ispod fotografije). U upitniku je obavezno navesti šifru i naziv izabranog studijskog programa (uključujući programe usavršavanja), koji možete pogledati na www.russia-edu.ru. Istovrjemeno treba obratiti pažnju da strani student ima pravo izabrati od 1 do 6 visokoškolskih ustanova kao svoje buduće mjesto studiranja (ali ne više od 3 u svakom Federalnom okrugu te ne više od 2 u gradovima federalnog značenja — Moskva i Sankt Peterburg). U slučaju ako nijedan od univerziteta navedenih u upitniku nije zainteresovan za kandidata, konačnu odluku o prijemu kandidata donose Agencija „Rossotrudničestvo“ i Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske Federacije.

2) Skenirana kopija prve stranice pasoša sa ličnim podacima radi izrade studijske vize (kopija treba biti dobrog kvaliteta da se može pročitati), u slučaju ako kandidat ima rusko državljanstvo takođe je potrebna kopija ruskog pasoša.

3) Kopija medicinske potvrde o odsustvu HIV/SIDA izdate od strane javne zdravstvene ustanove.

4) Kopija medicinske potvrde o odsustvu kontraindikacija za studiranje u Ruskoj Federaciji izdate od strane javne zdravstvene ustanove (t.j. ne privatne ordinacije, nego javnog doma zdravlja).

5) Kopije dokumenata o obrazovanju. Ukoliko kandidat prilikom apliciranja za konkurs još nije dobio diplomu o završenom srednjem ili visokom obrazovanju, prima se uvjerenje iz obrazovne ustanove da je navedena osoba đak/student posljednje godine studiranja.

6) Kopija liste predmeta i dobijenih ocjena.

7) Samo za kandidata koji aplicira za postdiplomske (doktorske) studije – spisak objavljenih radova ili referata ako ih ima, te kratki referat.

8) Po vašoj želji, kopije dokumenata (certifikata, diploma, nagrada i t.d.) koji potvrđuju pobjede u međunarodnim i domaćim (gradskim, opštinskim i drugim) konkursima, olimpijadama i sličnim natjecanjima. To nije obavezno, ali može povećati šansu i dodati bod za dobijanje mjesta na univerzitetu. Takođe možete priložiti preporučeno pismo ili pismo podrške (sve to može ići na ruskom ili engleskom, notarialo ovjereni prijevod ne treba).

Svi obavezni dokumenti trebaju biti zvanično prevedeni na ruski jezik i ovjereni kod sudskog tumača. U sistemu moraju biti dokumenti na lokalnom jeziku (originali) i njihove prevedene kopije.

U slučaju neophodnosti Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije može tražiti od kandidata dodatne dokumente.

Uslovi i napomene

Za građane BiH, lica bez državljanstva te građane Rusije koji stalno žive u BiH za 2019./2020. školsku godinu je predviđena kvota, odnosno određeni broj stipendija Ruske Vlade – ne više od 63 kandidata.

U skladu sa Federalnim zakonom br. 273-FZ od 29. decembra 2012. g. „O obrazovanju u Ruskoj Federaciji“ stranci koji studiraju u Rusiji u okviru kvote obezbjeđene federalnim budžetom dobijaju državne stipendije (stipendija se isplaćuje tokom cjelokupnog studija nezavisno od uspjeha u školovanju) te smještaj u studentskom domu u skladu sa uslovima predviđenim za državljane Ruske Federacije koji studiraju na osnovu federalnih stipendija. Strani državljani koji dolaze na stručno stažiranje u okviru osnovnog obrazovnog programa također imaju pravo na državnu stipendiju.

Strani državljani, koji imaju stečeno visoko obrazovanje i primljeni su na stažiranje po programu dopunskog profesionalnog obrazovanja (stručnog usavršavanja)ne dobiju državnu stipendiju osim slučajeva kada je to propisano u međunarodnim sporazumima Rusije.

Za osobe koje ne znaju ruski jezik u neophodnom obimu se organizuje učenje na pripremnom fakultetu ili odjeljenju koje pruži potrebnu spremu za dalje studiranje na ruskom jeziku. Pripremni fakultet (odjeljenje) takođe obezbjeđuje državnu stipendiju (važeću tokom cjelokupnog studija nezavisno od uspjeha u školovanju) i traje godinu dana, koja se ne uračunava u rok školovanja po osnovnom profesionalnom programu.

Strani državljani sami snose troškove putovanja do mjesta studiranja.

Kandidat je obavezan sam naplatiti godišnju polisu zdravstvenog osiguranja.

Smjerovi „Umjetnost i kultura“, „medicinska ordinatura“, „asistentura“

Kandidati koji apliciraju za smjer „Umjetnost i kultura“ moraju takođe proći dodatne upisne ispite neposredno na fakultetu, za koji apliciraju. Više informacija o smjerovima koji zahtjevaju dodatne upisne ispite profesionalnog ili umjetničkog karaktera ima na sajtu Ministarstva obrazovanja i nauke (https://minobrnauki.gov.ru/) te na sajtu Informacijskog sistema www.russia-edu.ru.

Za kandidata koji aplicira za smjer „ordinatura“ je obavezno poznanje ruskog jezika u obimu dovoljnom za savladanje obaveznog programa. Pripremni fakultet za spomenutu kategoriju kandidata nije predviđen.

Osim toga, državne stipendije takođe obuhvataju posebne programe za pripremu nastavnog osoblja i stručnjaka više kategorije u oblasti umjetnosti – stažiranje tipa „asistentura“. Ovakvi programi su namjenjeni za najtalentovane predstavnike omladine, koji su već stekli visoko obrazovanje (stepen magistra ili specijalista). Studiranje prema ovim programima se organizuje u redovnoj formi.

Rezultati konkursa i uputstva u vezi dobijanja studijskih viza se očekuje najranije u junu 2019. godine.

 

Za sva pitanja možete kontaktirati trećeg sekretara Liliu Sabirovu,

telefon 033/668-147

e-mail: rusembbih@bih.net.ba